Termeni si conditii

Termeni Legali
Produsele și serviciile descrise în acest site (www.abcimobiliare.ro, denumit în continuare SITE) sunt valabile si sunt proprietate exclusivă numai pentru ABC Imobiliare, ce deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în SITE.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conținutului materialelor prezentate pe acest SITE, de către orice persoană (fizică sau juridică), fără acordul scris prealabil al ABC Imobiliare. Depunem toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest SITE. Cu toate acestea, ABC Imobiliare nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în SITE.

ABC Imobiliare îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura SITE-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

ABC Imobiliare nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe SITE.

Nici o informaţie prezentă pe SITE nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi servicii imobiliare sau de consultanță în special, venind din partea ABC Imobiliare. SITE-ul nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la nici un domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel ABC Imobiliare nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului SITE-ului.

Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile ABC Imobiliare vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii „Contact” de pe SITE. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în SITE este rugată să contacteze reprezentantul ABC Imobiliare pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din SITE, cu excepția deținatorului său legal – ABC Imobiliare, dă dreptul unilateral și neechivoc, ca ABC Imobiliare să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Orice persoană care vizitează SITE-ul şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal către ABC Imobiliare îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: ABC Imobiliare să-i trimită prin e-mail buletine informative; prelucrarea acestor date şi a informaţiilor personale de către ABC Imobiliare în vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de către ABC Imobiliare a operaţiunilor de recrutare de personal; soluţionarea de către ABC Imobiliare a cererilor, întrebărilor şi a reclamaţiilor adresate ei;

ABC Imobiliare va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente.

În conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contact” din SITE.

Acești termeni, precum și orice chestiune legală legată de aceștia sau de SITE, vor intra sub incidența unică a legilor în vigoare în România.

Orice dispută care poate reieși din aplicarea sau neaplicarea acestora, precum și din utilizarea de către dumneavoastră și din punerea la dispoziție de către ABC Imobiliare a SITE-ului va fi soluționată de către curțile competente din jurisdicția în care ABC Imobiliare este inregistrată ca entitate comercială.

Pozele si textele din acest Site apartin si sunt in totalitate proprietatea ABC Imobiliare, deci vor fi tratate ca atare.

Prelucrarea de date cu caracter personal se face cu bună credinţă, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerinţelor legale si in condiţii care să asigure securitatea tehnică a datelor. În masura în care datele personale sunt dezvăluite altor companii pentru prestarea anumitor activitaţi sau servicii, acest proces se produce numai in condiţiile asigurării confidenţialitaţii si siguranţei datelor cu caracter personal.

Va aducem la cunostinţă că in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, aveţi dreptul de informare, dreptul de a accesa şi/sau rectifica datele cu caracter personal ce va sunt procesate, dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza unor motive justificate şi temeinice, conform prevederilor legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei.

Am citit și înțeles cele enunţate mai sus şi îmi exprim acordul cu acestea prin utilizarea în continuare a SITE-ului.

ABC Imobiliare